Start / Galeria

Działalność Przedsiębiorstwa Inżynierii Sanitarnej „PIS” Sp. z .o. Sp. k. z Gniezna

29.04.2022

Działalność  Przedsiębiorstwa Inżynierii Sanitarnej „PIS” Sp. z .o. Sp. k. z Gniezna skoncentrowana jest na budowie zarówno obiektów  związanych z ochroną środowiska jak również budownictwa kubaturowego, mieszkaniowego oraz drogowego. Kierownictwo firmy od lat deklaruje, że System Zarządzania Jakością jest elementem strategii ciągłego doskonalenia działalności Spółki, a polityka jakości jest zrozumiała, wdrażana i utrzymywana na wszystkich szczeblach organizacji. Firma po raz kolejny potwierdziła wysoką jakość swoich usług otrzymując certyfikat Primus Nominatus. Uroczystego przekazania certyfikatu Prezesowi Zarządu p. Jerzemu Bartkowskiemu dokonał Przewodniczący Rady Ekspertów p. Prof. Dr hab. Adam Włodzimierz Huczyński.