Start / Galeria

INWESTYCJE W JAKOŚĆ NAGRODZONE

Gospodarstwo Rolne Państwa Honoraty i Józefa z Tarnówczyna zgłoszone do oceny przez Starostwo Powiatowe w Złotowie zostało uznane za jedno z lepszych gospodarstw w powiecie. Państwo Kaźmierczak zostali nagrodzeni za swoją dotychczasową pracę oraz poczynione inwestycje. Certyfikat przekazuje Dyrektor ds. Rozwoju Rynku p. Robert Waściński.

Tarnówczyn, luty 2015r.