Start / Galeria

Prezes ZUK odebrał certyfikat doskonałości

17.11.2023

Działalność proekologiczna jak i jakość usług Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Dopiewie została doceniona i nagrodzona. Wiele inwestycji oraz sprawne zarządzanie organizacją to  niewątpliwie co ZUK Dopiewo wyróżnia od lat. Przykładem może być choćby  uruchomiona obsługa Klientów w systemie internetowym ebok. W roku 2024  siedziba ZUK Dopiewo zostanie przniesiona ze starych obiektów na placu przy ul. Wyzwolenia do nowej lokalizacji przy ul. Łąkowej. W planach jest także

koncepcja budowy biogazowni przy oczyszczalni ścieków w Dopiewie. Wykorzystywałaby ona własne osady ściekowe. Spółka wystąpi o dofinansowanie jej budowy do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Wręczenia Prezesowi Zarządu p. Sławomirowi Skrzypczakowi certyfikatu „Primus Nommitus” dokonał Profesor dr hab. Adam Włodzimierz Huczyński w obecności Wójta Dopiewa p. dr Pawła Przepióra.

Fot. M. Juskowiak