Start / Galeria

UROCZYSTE WRĘCZENIE CERTYFIKATU JAKOŚCI PRIMUS NOMINATUS DLA ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W DOPIEWIE

Certyfikat w obecności władz samorządowych oraz posła na Sejm V I VI kadencji mgr Jana Filipa Libickiego przekazuje Kierownik Pionu ds. Certyfikacji p. Edyta Szczepańska -Pyra p. Prezesowi Zarządu Adrianowi Napierała. (wrzesień 2009r.)