Start / Galeria

WRĘCZENIE CERTYFIKATU JAKOŚCI PRIMUS NOMINATUS DLA HURTOWNI OGRODNICZEJ P. BOGDANA KRÓLIKA W CHRZYPSKU WIELKIM

Certyfikat wręcza Przewodniczący Rady Ekspertów dr Adam Włodzimierz Huczyński właścicielowi panu Bogdanowi Królikowi a Wicestarosta Powiatu Międzychodzkiego p. Jędrzej Schubert przekazuje list gratulacyjny. Moment wręczenia certyfikatu jakości „Primus Nominatus” uświetnili swoją obecnością przedstawiciele wyższych uczelni:
prof. dr hab. inż. Anna Lisiecka (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie)
prof. dr hab. Jerzy Hetman (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
prof. dr hab. Małgorzata Zalewska (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
prof. dr hab. Andrzej Komosa (Uniwersytet Marii Curie-Skłdowskiej w Lublinie)
prof. Jerzy Smorawiński (rektor Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu)