AQAP

Certyfikat potwierdzający funkcjonowanie w zgodzie z systemem AQAP to istotny dokument dla firm, które planują realizację zamówień dla wojska. AQAP określa wymagania dotyczące produktów dostarczanym siłom zbrojnym – nie chodzi tu tylko o uzbrojenie czy sprzęt bojowy, ale także o żywność, odzież, sprzęt budowlany itp. Wszystkie usługi czy produkty na które zapotrzebowanie zgłaszają siły zbrojne musi łączyć jedna cecha – najwyższa jakość.

Standard AQAP jest zbieżny w swoich postanowieniach z systemem ISO 9001. Istnieją jednak obszary w zakresie, których AQAP rozszerza wymagania systemu ISO 9001 o dodatkowe wytyczne. Co ważne, posiadanie certyfikatu AQAP, w zależności od branży, daje możliwość uzyskania dodatkowych punktów w przetargach oraz ubiegania się o różnego rodzaju dotacje. Certyfikat jest ważny przez 5 lat.

Wymagania: 

 • ograniczenia ryzyka we wszystkich etapach realizacji kontraktu
 • zarządzania konfiguracją wyrobu
 • określenie zarządzania kontraktami w przypadku informacji niejawnej
 • wspomagania procesu rządowego zapewnienia jakości
 • spełnienie wymagań ISO 9001
 • AQAP 2110 – wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości w projektowaniu, pracach rozwojowych i produkcji
 • AQAP 2120 –  wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości w produkcji
 • AQAP 2130 – wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości w kontroli i badaniach
 • AQAP 2009 – wytyczne NATO do stosowania AQAP serii 2000
 • AQAP 2131 – wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości w kontroli końcowej
 • AQAP 2105 – wymagania NATO dotyczące planów jakości

 Korzyści:

 • spełnienie wymagań zamawiającego
 • zmniejszenie ryzyka związanego z działaniami organizacji
 • zapewnienie identyfikowalności produktów
 • większe szanse na zdobycie kontraktu na dostarczanie produktów i/lub usług dla sił zbrojnych w Polsce i pozostałych krajach NATO
 • podniesienie konkurencyjności jednostki (zwłaszcza w trakcie przetargów, w których najczęściej wybierani są dostawcy posiadający wdrożony standard AQAP)