BRC AGENTS&BROKERS

Standard BRC Agents & Brokers stosowany jest w firmach, które świadczą usługi zakupów, transportu lub dystrybucji produktów w łańcuchu dostaw. Agenci i brokerzy zapewniają krytyczne ogniwo w ruchu i handlu produktami, mają wpływ na bezpieczeństwo produktów oferowanych przez dostawców oraz na standardy jakości. Ten globalny standard jest zaprojektowany w taki sposób, aby promować najlepsze praktyki bezpieczeństwa produktów, jakość oraz kryteria operacyjne wymagane do wypełnienia zobowiązań w zakresie przestrzegania prawa i ochrony konsumentów.

Norma nie obejmuje dostawców usług logistycznych, którzy przechowują, transportują i dystrybuują pakowaną żywność, towary konsumpcyjne i materiały opakowaniowe, ponieważ jest to objęte normą BRC dotyczącą przechowywania i dystrybucji. Przechowywanie żywności przez producenta również nie jest objęte standardem Agentów i Brokerów, pod warunkiem, że producent przechowuje żywność bezpośrednio na miejscu lub w pobliżu miejsca produkcji (do 50 kilometrów), ponieważ jest to już objęte BRC Food.

Wymagania:

  • zaangażowanie zarządu i ciągłe doskonalenie;
  • system zarządzania ryzykiem;
  • system Zarządzania Jakością bazujący na ISO 9000;
  • dostawcy oraz zarządzanie zlecanymi usługami;
  • personel.

Dodatkowe dobrowolne moduły obejmują hurt oraz usługi, w tym zawieranie kontraktów, inspekcje produktów oraz odzyskiwanie odpadów i recykling.

Korzyści:

 wzmocnienie zaufania konsumentów jak i handlowców, dla których bezpieczeństwo, jakość i zgodność produktu jest najważniejsza

  • wyższe bezpieczeństwo produktu i niższe ryzyko odpowiedzialności za produkt;
  • zapewnienie przewagi nad konkurencją;
  • zgodność z europejskim prawem żywnościowym;
  • możliwość współpracy z wieloma sieciami handlowymi;
  • wprowadzenie odpowiednich procedur, które gwarantują stałą, powtarzalną jakość produktu.