BRC

BRC to zbiór zaleceń i wytycznych dla firm działających w sektorze przemysłu spożywczego, zwłaszcza hipermarketów oraz firm dostarczających własne marki. Uzyskanie przez firmę certyfikatu BRC dla całej marki produktów lub dla konkretnego produktu marki to gwarancja, że dany produkt pomyślnie przeszedł specjalistyczne testy i inspekcje, jest wysokiej jakości i jest bezpieczny dla konsumentów.  Food Standard wymaga od firmy wprowadzenia protokołu HACCP, skutecznego i bieżąco dokumentowanego systemu zarządzania jakością oraz stałej kontroli odpowiednich norm dotyczących produktów, procesów, personelu i ochrony środowiska. Certyfikat jest nadawany na okres 3 lat.

BRC określa szereg wymagań, które powinna spełnić dana firma, aby zapewnić najwyższą jakość i bezpieczeństwo oferowanych produktów. Do tych wymagań należy:

 • posiadanie prawidłowej dokumentacji systemu, w tym: księgi jakości, polityki jakości, schematu organizacyjnego, zakresu odpowiedzialności, opisu surowców i wyrobów gotowych;
 • posiadanie systemu HACCP;
 • wdrożenie zasady GMP (Dobra Praktyka Produkcyjna) i GHP (Dobra Praktyka Higieniczna);
 • opracowanie zasad higieny, w tym przechowywania odzieży ochronnej;
 • szkolenie personelu z opracowanych procedur;
 • posiadanie opisu pakowania produktu, jego ważności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami.

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu BRC FOOD :

 • możliwość uniknięcia częstych i czasochłonnych kontroli prowadzonych przez różnych odbiorców;
 • pozwala na uchwycenie słabszych obszarów działalności przedsiębiorstwa;
 • zapewnienie bezpieczeństwa produkowanej żywności;
 • zwiększony dostęp do nowych klientów i partnerów biznesowych, którzy mogą wymagać od nas posiadania certyfikatu BRC;
 • poprawa konkurencyjności poprzez uzyskanie potwierdzenia o produkcji bezpiecznych wyrobów o wysokiej jakości.