EN 1090

Norma EN 1090-1 obejmuje cały proces wytwarzania konstrukcji, od projektowania po montaż i uruchomienie. Szczegółowe wymagania dla poszczególnych procesów wytwarzania zawarte są w normach EN 1090-2 dla konstrukcji stalowych, i EN 1090-3 dla aluminiowych. Są to normy produktowe, bardzo precyzyjne, ustanawiające szczegółowe wymagania dla poszczególnych procesów w cyklu wytwarzania. Obowiązek certyfikacji dotyczy wszystkich producentów, którzy wytwarzają elementy konstrukcyjne wykonane ze stali lub aluminium. W tym zakresie norma nakazuje obowiązkową certyfikację Zakładowej Kontroli Produkcji, czyli elementów systemu zarządzania jakością w firmie. Norma EN 1090 nakłada na wspomnianych producentów obowiązek oznakowania znakiem CE swoich metalowych elementów konstrukcyjnych przeznaczonych do stosowania w konstrukcjach stalowych, aluminiowych lub zespolonych stalowo-betonowych wprowadzanych do obrotu na rynek Unii Europejskiej.

Wymagania:

 • przeprowadzenie badania typu lub wstępnych obliczeń typu
 • funkcjonowanie Zakładowej Kontroli Produkcji ZKP
 • określone role personelu dla nadzoru spawalniczego
 • określenie metod oceny charakterystyk elementów konstrukcyjnych

Korzyści:

 • minimalizacja błędów będących skutkiem prowadzonej produkcji
 • zgodność z prawem i przepisami UE
 • swoboda we wprowadzaniu konstrukcji aluminiowych i stalowych oznakowanych znakiem CE na rynek UE
 • uniknięcie odpowiedzialności za brak systemu ZKP oraz znaków certyfikacji wyrobów
 • zaprowadzenie porządku i zasad w procesie produkcyjnym
 • wzrost wiarygodności firmy w oczach klientów i innych partnerów biznesowych
 • stabilne utrzymywanie założonego poziomu jakości wyrobu w zakresie dostarczanych produktów