FAMI QS

System FAMI-QS jest dedykowanym systemem dla producentów oraz firm handlowych zajmujących dodatkami, mieszankami i premiksami do pasz. Certyfikat jest wymagany przez klientów w przemyśle paszowym i stanowi często alternatywę dla rozpowszechnionego standardu GMP+. Głównym celem systemu jest zapewnienie wysokiego bezpieczeństwa, jakości oraz przestrzegania wymagań prawnych w celu zmniejszenia ryzyka, że niebezpieczne składniki paszowe mogą zostać wprowadzone do łańcucha żywności i pasz. Certyfikat FAMI-QS wydawany jest na okres 3 lat pod warunkiem przeprowadzania corocznych auditów sprawdzających.

Wymagania:

  • odpowiedzialność za system zarządzania;
  • zarządzanie zasobami;
  • realizacja produkcji;
  • przegląd systemu zarządzania;
  • kontrola nad produktem niezgodnym.

Korzyści:

  • wzmocnienie zaufania klientów i przedsiębiorstw handlowych;
  • wysoka jakość produktu;
  • spełnienie wymagań bezpieczeństwa i higieny w zakresie łańcucha paszowego, włącznie ze stosowanymi komponentami.