FSC

FSC czyli Forest Stewardship Council jest to certyfikacja lasów oraz wyrobów z drewna i papieru. Postępowanie zgodne z wymaganiami FSC pozwala na pozyskiwanie drewna bez naruszania struktury lasu oraz środowiska biologicznego. Jest to certyfikat wspierany przez organizacje proekologiczne. O uzyskanie certyfikatu ubiegać mogą producenci wyrobów z papieru i drewna (producenci mebli, tartaki, fabryki papieru) oraz osoby zarządzające obszarami leśnymi.

Podstawowym pojęciem związanym ściśle związanym z systemem FSC jest łańcuch kontroli pochodzenia produktu. Obejmuje on każdy etap przetwarzania, produkcji, transportu oraz magazynowania, podczas których zmieniają się właściwości i cechy produktów. Działania te pomagają na skuteczne zrealizowanie założeń FSC. Certyfikat gospodarki leśnej FSC jest wydawany na okres pięciu lat, przy czym obowiązkowe są coroczne audyty okresowe w celu kontroli bieżącego spełniania wymogów FSC.

Wymagania:

Firma musi określić zakres systemu jakości,  odpowiedzialność Najwyższego Kierownictwa (kierownictwo organizacji wypracowuje kierunki jej rozwoju); szkolenia pracowników, bezpieczeństwo i higiena pracy, weryfikacja transakcji zakupu materiałów z FSC, grupy wyrobów, podwykonawstwo, zatwierdzenie dostawcy, identyfikacja, kontrola objętości, bilans masy, etykietowanie i oznakowanie.

Korzyści wynikające z posiadania certyfikatu FSC:

  • kreowanie wizerunku firmy dbającej o środowisko naturalne i jego zasoby;
  • zagwarantowanie konsumentom, że drewno zostało pozyskane w legalny sposób;
  • nadawanie swoim produktom etykiety ze znakiem, który jest znany na całym świecie;
  • poszerzenie swojej oferty o nowe produkty.