GLOBAL GAP

Jest to niezależny i dobrowolny system zapewnienia bezpieczeństwo żywności dla pierwotnej produkcji rolnej. Celem tego systemu jest zmniejszenie niekorzystnego wpływu gospodarki rolniczej na środowisko i konsumentów. Obejmuje on zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa żywności i identyfikowalności, właściwego stosowania środków ochrony roślin, nawożenia, technik upraw, nawadniania, postępowania z odpadami, bezpieczeństwem i dobrobytem pracowników, bezpieczeństwem środowiska. Certyfikat nadawany jest na rok.

Wymagania:

 • Zintegrowane zapewnienie jakości i bezpieczeństwa w gospodarstwie;
 • Wymagania ogólne;
 • Zasady dla roślin uprawnych;
 • Punkty kontroli i kryteria zgodności;
 • Umowa podlicencji i certyfikacji.

Wyróżnia się 3 filary GLOBAL GAP:

 • Produkcja roślinna (owoce i warzywa, rośliny uprawne zbierane mechanicznie tj. zboża, rzepak, rośliny strączkowe, kukurydza, słonecznik, kawa (zielona), herbata, kwiaty i rośliny ozdobne);
 • Żywy inwentarz (trzoda chlewna, drób, bydło i owce, indyki, bydło mleczne, cielęta i młode byki);
 • Akwakultura (obejmuje ryby, mięczaki, skorupiaki).

Korzyści z posiadania systemu GLOBAL GAP:

 • zgodność procesu produkcji z międzynarodowymi standardami, co ułatwia konkurowanie na rynku;
 • obniżenie kosztów produkcji, co związane jest z optymalizacją procesów produkcji, tj. zwiększeniem wydajności zużycia surowców naturalnych, zmniejszeniem zużycia stosowanych środków ochrony roślin;
 • zminimalizowanie szkodliwego wpływu na środowisko.