GMP +

GMP ( Good Manufacturing Practice – Dobra Praktyka Produkcyjna) to działania, które muszą być podjęte oraz warunki, które muszą być spełnione, aby produkcja żywności odbywała się w sposób zapewniający najwyższą jakość zdrowotną, zgodnie z przeznaczeniem. GMP+ jest standardem przeznaczonym dla przedsiębiorstw, które stawiają główny nacisk na jakość oraz bezpieczeństwo pasz, ale również o bezpieczeństwo żywności, którą spożywamy. Pasza bardzo istotnie wpływa na jakość mięsa i innych surowców pochodzenia zwierzęcego, czyli jest pośrednim elementem naszego pożywienia. Dlatego tak istotne jest zachowanie wysokiego poziomu zabezpieczeń przed wszelkimi możliwymi zagrożeniami po to, aby uchronić siebie samych i swoich klientów przed negatywnymi skutkami spożywania niskiej jakości produktów.

Do wdrożenia i certyfikowania standardu GMP+ zobowiązane są wszystkie te firmy, które współpracują lub handlują z organizacjami holenderskimi.

GMP+ obejmuje następujące zakresy:

 • GMP B1 – Produkcja i przetwarzanie mieszanek paszowych, premiksów oraz materiałów paszowych,
 • GMP B2 –  Produkcja materiałów paszowych oraz dodatków paszowych,
 • GMP B3 –  Handel, magazynowanie i przeładunek pasz,
 • GMP B4 –  Transport i spedycja pasz.

Wymagania GMP dotyczą:

 • otoczenia i lokalizacji zakładu
 • szkolenia i higieny personelu
 • postępowania z surowcem
 • maszyn i urządzeń
 • obiektów zakładu i ich układu funkcjonalnego
 • magazynowania żywności
 • procesów mycia i dezynfekcji
 • zaopatrzenia w wodę
 • kontroli odpadów
 • zabezpieczenia przed szkodnikami i kontroli w tym zakresie

Korzyści: 

 • produkcja wolnej od czynników mikrobiologicznych, fizycznych i chemicznych żywności
 • obniżenie kosztów produkcji i zobowiązań prawnych
 • lepszy wizerunek firmy, budowanie zaufania wśród klientów
 • przewaga na rynku międzynarodowym
 • wzrost zaangażowania pracowników w sprawy firmy, motywacja do efektywnego działania
 • działanie zgodne z wymogami prawnymi