GRASP

GRASP (GLOBALG.A.P. Risk Assessment on Social Practices) jest to ocena ryzyka w zakresie praktyk społecznych to moduł dodatkowy o którego certyfikację mogą  się ubiegać wyłącznie Ci producenci, którzy posiadają certyfikat GLOBALG.A.P.

Moduł GRASP jest narzędziem pomagającym producentom w gwarantowaniu zgodności z międzynarodowym i krajowym prawem pracy. GRASP jest wykorzystywany do ocen ryzyka praktyk społecznych w obrębie produkcji podstawowej. Standard ten pomaga producentom radzić sobie z ważnymi kwestiami społecznymi i budować świadomość na ten temat w swoim gospodarstwie. System ocenia szczegółowo aspekty ochrony zdrowia, bezpieczeństwa pracy i jakości życia pracowników. Został zaprojektowany tak, aby pomóc producentom ustanowić dobry system zarządzania socjalnego w ich gospodarstwach i chronić jeden z najważniejszych zasobów- ludzi.

System GRASP zobowiązuje do przestrzegania przepisów prawa pracy. 
Pracodawca jest zobowiązany szanować godność i inne dobra osobiste pracownika. Pracownicy mają równe prawa z tytułu jednakowego wypełniania takich samych obowiązków dotyczy to w szczególności równego traktowania mężczyzn i kobiet w zatrudnieniu.

Wymagania: 

 • przestrzeganie praw pracy;
 • zagwarantowanie pracownikom umowy o pracę (legalności zatrudnienia);
 • ustalenie kwestii zatrudniania nieletnich;
 • przestrzeganie kwestii wynagrodzenia oraz czasu pracy;
 • zagwarantowanie świadczeń socjalnych;
 • komunikacja miedzy pracownikiem a pracodawcą;
 • wdrożenie systemu Global G.A.P.

Korzyści: 

 • działalność zgodna z prawem;
 • lepsza komunikacja pracowników z kadrą kierowniczą;
 • przeciwdziałanie dyskryminacji na tle płciowym itp.;
 • poszanowanie praw pracowniczych;
 • dbałość o zdrowie i dobre samopoczucie pracowników.