IFS HPC

IFS HPC opracowany został w celu opracowania aspektów jakościowych dotyczących producentów chemii gospodarczej, środków higieny osobistej czy kosmetyków (np. zarządzania ryzykiem, identyfikowalności, specyfikacji klientów, działań korygujących). Posiadanie certyfikowanego systemu wg IFS jest wymogiem dostarczania wyrobów m.in. do niemieckich i francuskich międzynarodowych sieci handlowych. Standard IFS HPC może być stosowany zarówno w przypadku produktów dostarczanych pod marką detaliczną (marek własnych), jak również dla produktów markowych.

Standard IFS HPC obejmuje cztery grupy produktów:

 1. Produkty kosmetyczne, w tym także produkty higieny osobistej;
 2. Produkty chemii gospodarczej i artykuły gospodarstwa domowego;
 3. Produkty przeznaczone do kontaktu z żywnością;
 4. Produkty lub materiały, które są przeznaczone do higieny osobistej z wyłączeniem produktów kosmetycznych, a także niektóre wyroby medyczne klasy 1.

Wymagania

Standard wskazuje również wymagania, które określono jako punkty KO (czyli wymagania, których niespełnienie powoduje brak możliwości wydania certyfikatu bez względu na to, że zakład spełni pozostałe wymagania normy). Zalicza się do nich m.in.:

 • Specyfikacje produktu;
 • Identyfikowalność;
 • Procedura zarządzania kryzysowego;
 • Działania korygujące.

Korzyści:

 • możliwość współpracy z sieciami handlowymi;
 • spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa i wymagań prawnych odnoszących się do bezpieczeństwa produktów nieżywnościowych obowiązujących w Polsce oraz UE;
 • łatwa integracja standardu IFS HPC z innymi systemami zarządzania;
 • skuteczne zapobieganie wprowadzeniu na rynek produktu niebezpiecznego;
 • zwiększenie zaufania kontrahentów, klientów, dostawców i jednostek kontrolujących, dla których bezpieczeństwo i jakość produktów są najważniejsze.