IFS LOGISTICS

Standard IFS Logistics ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa produktów oraz przejrzystości działań firm zajmujących się dystrybucją w całym łańcuchu dostaw. Obecnie staje się wymogiem współpracy z wieloma firmami handlowymi, głównie z Niemiec oraz Francji.  Standard IFS Logistics dotyczy wszystkich procesów logistycznych takich, jak: magazynowanie, transport, załadunek, rozładunek. Obejmuje zarówno produkty żywnościowe (wymagające kontroli temperatury lub niewymagające chłodzenia), jak również produkty nieżywnościowe. System IFS wykorzystywany może być przez wszystkie przedsiębiorstwa z branży logistycznej, niezależnie od tego jakie środki transportu są wykorzystywane, w jaki sposób są pakowane produkty czy warunków magazynowania i transportu.

Główny cel, jaki chcemy uzyskać poprzez wdrożenie systemu IFS Logistics to bezpieczeństwo produktu w całym łańcuchu dostaw. Możemy go uzyskać poprzez

 • wdrożenie procedur zarządzania ryzykiem i ustalenie działań zapobiegawczych;
 • zapewnienie skutecznej komunikacji w łańcuchu dostaw;
 • zapewnienie przejrzystości działania i pełnej identyfikowalności produktów;
 • podwyższenie bezpieczeństwa żywności w całym łańcuchu dostaw.

Wymagania:

 • odpowiedzialność wyższego kierownictwa (orientacja na klienta, struktura organizacyjna);
 • system zarządzania jakością i bezpieczeństwem produktu (zarządzanie systemem HACCP, nadzorowanie dokumentacji, utrzymywanie zapisów);
 • zarządzanie zasobami (szkolenia personelu, komunikacja, higiena personelu, zaplecze i wyposażenie socjalne);
 • realizacja usług (przegląd umowy i komunikacja, dostawcy i usługodawcy, wymagania dotyczące transportu materiałów, identyfikowalność, konserwacje i naprawy, klimatyzacja, wentylacja, wymagania dotyczące procesu zamrażania / rozmrażania, utrzymanie higieny);
 • pomiary, analizy, doskonalenie (audyty wewnętrzne, kontrola na miejscu, kalibracja, kontrola urządzeń pomiarowych, postępowanie z reklamacjami, zarządzanie niezgodnościami);
 • ochrona produktu i kontrole zewnętrzne.

Korzyści:

 • poprawa bezpieczeństwa oraz zapewnienie powtarzalnej jakości dostarczanych produktów poprzez wprowadzenie odpowiednich procedur działania;
 • spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa i legalności produktu, wymagań prawnych odnoszących się do bezpieczeństwa produktów w branży spożywczej obowiązujących w Polsce oraz Unii Europejskiej;
 • uporządkowanie wykonywanych działań, uzyskanie większej systematyzacji i standaryzacji w zakresie działań logistycznych, dostarczania bezpiecznych produktów;
 • poprawa wizerunku firmy na rynku, zwiększenie zaufania Klientów oraz Kontrahentów, jak również jednostek urzędowej kontroli i organów nadzoru;
 • minimalizacja ryzyka oraz redukcja kosztów związanych z reklamacjami i zwrotami poprzez ciągłe i systematyczne podejmowanie działań zapobiegawczych i doskonalących.