ISO 22000 / FSSC 22000

Jest to międzynarodowa norma, która określa wszystkie działania związane z produkcją żywności (Łańcuch Żywnościowy), począwszy od produkcji pierwotnej (rolnicy) aż do konsumpcji. System jest polecany dla przedsiębiorstw, które chcą zintegrować wymagania Systemu Zarządzania związanego z bezpieczeństwem żywności z Systemem ISO 9001, z którym łączy go kilka elementów m.in. nadzór nad dokumentacją czy zarządzanie zasobami. Certyfikat jest ważny przez 3 lata.

Wymagania

Norma ISO 22000 zawiera wymagania dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności:

 • analiza HACCP;
 • zarządzanie zasobami;
 • produkcja bezpiecznych wyrobów;
 • doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością;
 • odpowiedzialność kadry kierowniczej.

System ISO 22000 wdrożyć mogą:

 • producenci płodów rolnych, pasz, środków żywnościowych;
 • hurtownie, magazyny;
 • usługi żywieniowe (restauracje, cateringi);
 • operatorzy transportu;
 • producenci środków czystości, maszyn rolniczych czy pestycydów i nawozów.

Korzyści:

 • bardziej skuteczna kontrola procesu i zagrożeń;
 • opracowanie dokumentacji, co pozwala na usystematyzowanie działań związanych z produkcją bezpiecznej żywności;
 • lepsza komunikacja w obrębie łańcucha żywnościowego;
 • poprawa wizerunku firmy, zwiększenie zaufania klientów i kontrahentów;
 • wzrost efektywności i produktywności poprzez usystematyzowanie wszystkich działań.