ISO 22716

Certyfikat ISO 22716 skierowany jest do firm, które chcą potwierdzić spełnienie wymagań Dobrej Praktyki Produkcji w zakresie produkcji, kontroli, magazynowaniu oraz wysyłki produktów kosmetycznych. Dyrektywa dotyczy wszystkich podmiotów zaangażowanych w produkcję kosmetyków od producentów surowców, producentów wyrobów gotowych, dystrybutorów, importerów oraz eksporterów.

Od 11 lipca 2013 roku, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009, wdrożenie zasad GMP jest obowiązkowe dla wszystkich firm z sektora kosmetycznego. Wdrożenie i certyfikacja ISO 22716, nie tylko pozwala na spełnienie wymagań prawnych, ale również umożliwia stałe doskonalenie procesów i utrzymanie najwyższego poziomu bezpieczeństwa produktu.

Wymagania: 

 • kwalifikacje i obowiązki personelu
 • wymagania dotyczące pomieszczeń
 • nadzorowanie jakości surowców i materiałów opakowaniowych
 • postępowanie produktem poza specyfikacją
 • audit wewnętrzny
 • wymagania dla podwykonawców i zleceniodawców
 • nadzór nad urządzeniami produkcyjnymi i kontrolno-pomiarowymi
 • dokumentacja wymagana w GMP
 • produkcja kosmetyków zgodna z wymaganiami GMP
 • wymagania dla wyrobu gotowego
 • zasady działania laboratorium kontroli jakości
 • nadzorowanie odpadów
 • postępowanie w przypadku odstępstw, reklamacji i wycofania z rynku
 • nadzorowanie zmian

 Korzyści: 

 • wzrost zaufania klientów
 • zmniejszenie ryzyka związanego z wprowadzeniem wyrobu niebezpiecznego na rynek
 • gwarancja wytworzenia bezpiecznego produktu
 • otwarcie drogi na rynki zagraniczne
 • zarządzanie łańcuchem dostaw
 • dostarczenie obiektywnego dowodu, że system zarządzania funkcjonujący w przedsiębiorstwie jest zgodny z wymaganiami międzynarodowego standardu oraz podlega ciągłemu doskonaleniu