ISO 27001

ISO 27001 to międzynarodowy standard dotyczący wymagań w zakresie tworzenia, utrzymywania i rozwoju systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Jest to zbiór najlepszych praktyk dotyczących sposobów zarządzania ochroną oraz gwarantujących klientom ochronę ich danych. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji związane jest nie tylko z ochroną systemów informatycznych. Służy także zapewnieniu bezpieczeństwa danych osobowych, informacji handlowych oraz innych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

Zalecana jest ona wszystkim tym firmom, które chcą zadbać o bezpieczeństwo informacji w oparciu o kompleksowy, spójny i sprawdzony zbiór wymagań, który pozwoli im całościowo podejść do bezpieczeństwa informacji poprzez planowanie, ustanawianie, wdrażanie, obsługę, monitorowanie, przegląd, utrzymywanie i ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

Wymagania: 

 • stosowanie szyfrowania danych osobowych
 • zapewnienie ciągłej poufności, integralności, dostępności i odporności systemów przetwarzania i usług
 • zapewnienie możliwości przywrócenia dostępności i dostępu do danych osobowych w odpowiednim czasie w przypadku incydentu fizycznego lub technicznego
 • wdrożenie procesu regularnego testowania, oceny i oceny skuteczności środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzania
 • zidentyfikowanie i złagodzenie ryzyka od przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty zmiany, nieuprawnionego ujawnienia lub dostępu do danych osobowych

  Korzyści:

 • eliminacja lub redukcja ryzyka wystąpienia zdarzeń związanych z bezpieczeństwem informacji
 • poprawa efektywności procesów oraz działań poprzez uregulowanie kwestii związanych z dostępem pracowników do właściwej oraz spójnej informacji
 • wdrożony standard podnosi wiarygodność organizacji w oczach klientów, inwestorów i udziałowców
 • pomoc w przestrzeganiu przepisów
 • uniknięcie kar finansowych i strat związanych z naruszeniem bezpieczeństwa danych
 • gwarancja dla klientów i kontrahentów właściwej ochrony wszystkich informacji