ISO 28000

Norma odnosi się do zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw, a jej wymagania koncentrują się na przebiegu czynności związanych z jego kontrolą i mających wpływ na jego bezpieczeństwo. Celem wdrożenia ISO 28000 jest efektywne zarządzanie ryzykiem działań gospodarczych poprzez właściwą, obiektywną identyfikację zagrożeń i  realne oszacowanie prawdopodobieństwa ich wystąpienia, tak aby ograniczyć do minimum ryzyko przypadkowych zdarzeń. ISO 28000 może być wdrożone w każdym rodzaju przedsiębiorstwa – począwszy od małych firm, skończywszy na międzynarodowych korporacjach. Norma ma zastosowanie w sektorze produkcyjnym i usługowym, magazynowaniu i transporcie na każdym etapie procesu produkcyjnego lub łańcucha dostaw. Dedykowana jest ona przewoźnikom, dostawcom, spedytorom, producentom oraz przedsiębiorstwom prowadzącym składy i agencje celne, czyli wszystkim organizacjom, które biorą czynny udział w procesie przepływu w łańcuchu dostaw, na każdym jego etapie.

Certyfikat ISO 28000 zapewnia potwierdzenie spełnienia wymagań IKEA w łańcuchu dostaw.

Wymagania:

 • wyznaczenie jednoznacznych zasad reagowania na incydenty w łańcuchu dostaw
 • zbudowanie i wprowadzenie zasad sprawnego przepływu informacji
 • określenie zasad prowadzenia zapisów i dokumentowania zdarzeń oraz funkcjonowania systemu
 • określenie uprawnień, kompetencji i odpowiedzialności oraz dostępu do informacji w całym łańcuchu dostaw
 • przeprowadzanie przeglądów zarządzania z uwzględnieniem doboru monitorowania i narzędzi raportowania
 • nadzorowanie środowiska pracy i infrastruktury
 • zbudowanie systemu prewencji

Korzyści:

 • minimalizowanie ilości kradzieży
 • zwiększone bezpieczeństwo łańcucha dostaw (w odróżnieniu od innych norm, ISO 28000 koncentruje się na problemach i zagrożeniach branży transportowej)
 • wiarygodność i reputacja dzięki ochronie klientów
 • zrozumienie i zarządzanie ryzykiem złożonych globalnych usług transportowych
 • realizowane zlecenia są przemyślane i lepiej nadzorowane
 • ułatwienie w pozyskaniu i utrzymaniu statusu AEO