ISO 50001

System PN-EN 50001  jest międzynarodowym standardem, którego wdrożenie stanowi potwierdzenie spełniania przez przedsiębiorstwo określonych wymagań w zakresie efektywnego wykorzystania energii. Jest ona szczególnie przydatna w organizacjach, które cechują się wysoką konsumpcją energii, jak np. firmy z branży budowlanej, transportowej itp. lub które zobowiązane są do respektowania wymogów dotyczących ograniczania emisji gazów cieplarnianych. W normie określono wymagania, które pozwolą firmie na dążenie do ciągłej poprawy efektywności użytkowania energii, biorąc pod uwagę uwarunkowania prawne oraz inne wymagania, które przedsiębiorstwo powinno spełniać. Uwzględnione zostały wszystkie czynniki wpływające na zużycie energii, które mogą być monitorowane przez przedsiębiorstwo i na których wielkość ma ono wpływ.

Norma ISO 50001 została opracowana z myślą o współczesnej gospodarce , która upatruje w efektywnym zarządzaniu energią nie tylko możliwość rozwoju, ale i elementu przyczyniającego się do ochrony środowiska naturalnego. Dążenie do poprawy efektywności energetycznej i użytkowania energii w każdej organizacji oznacza redukcję emisji gazów cieplarnianych, przyczyniając się do wzrostu świadomości ekologicznej jej pracowników oraz interesariuszy.

Norma może funkcjonować niezależnie, może być stosowana równolegle albo może być zintegrowana z innymi systemami zarządzania. W celu ułatwienia stosowania tej normy w powiązaniu innymi standardami odpowiada ona strukturze normy ISO 14001.

Korzyści: 

  • zyskanie opinii przedsiębiorstwa dbającego o środowisko naturalne
  • możliwość zintegrowania systemu zarządzania energią z innymi systemami
  • zmniejszenie kosztów zużycia energii elektrycznej, a co za tym idzie kosztów działalności
  • redukcja emisji gazów cieplarnianych
  • efektywniejsze zarządzanie energią