Nadawanie znaku CE

CE jest to deklaracja producenta, iż wyrób spełnia minimalne określone w prawie wymagania. Fakt istnienia oznakowania CE ma istotne znaczenie: dzięki niemu można domniemywać, iż niezależnie od pochodzenia, wyrób oznakowany CE spełnia wymagania istotne dla bezpieczeństwa. Producent na własną odpowiedzialność nanosi oznakowanie CE na swoje wyroby, dzięki czemu są one zgodne z wymaganiami dyrektyw mających zastosowanie do tego wyrobu. Oprócz znaku CE towar powinien zostać oznaczony numerem identyfikacyjnym jednostki notyfikowanej oraz w przypadku niektórych dyrektyw również rokiem produkcji.

Norma mówi o tym, że wytwórca na wyrób budowlany jakim jest konstrukcja stalowa musi nadać znak „CE” i wystawić deklarację zgodności według normy PN-EN 1090-1, w której deklaruje odpowiednie własności konstrukcji zgodne ze specyfikacją projektową.

Wyroby jakie należy oznaczać znakiem CE: 

 • wyroby budowlane
 • zabawki
 • maszyny
 • wyroby medyczne
 • sprzęt elektryczny
 • przyrządy pomiarowe
 • dźwigi
 • urządzenia spalające paliwa gazowe
 • urządzenia i zbiorniki ciśnieniowe
 • środki ochrony indywidualnej (w tym odzież robocza, maski, okulary robocze itp.)
 • urządzenia radiowe
 • jachty śródziemne i morskie

 Wymagania: 

 • stworzenie dokumentacji technicznej wyrobu
 • w przypadku wyrobów budowlanych wdrożenie Zakładowej Kontroli Produkcji
 • przeprowadzenie procedury oceny zgodności
 • sporządzenie deklaracji zgodności oraz naniesienie znak CE na wyrób
 • podjęcie działań w celu zapewnienia zgodności wyrobu
 • prowadzenie ewidencji skarg dotyczących wyrobu

Korzyści: 

 • gwarancja bezpiecznego produktu
 • bezpieczne wprowadzanie towarów do obrotu
 • częściowe ubezpieczenie na wypadek szkody związanej z produktem
 • swobodny przepływ towarów na rynku Unii Europejskiej
 • działanie zgodne z prawem
 • większe zaufanie do wytwarzanych produktów
 • wyróżnienie na tle konkurencji