PN – EN 15085

Zapewnienie jakości produkcji pojazdów szynowych lub ich części oraz jakości w obszarze procesów spawalniczych wpływa na bezpieczeństwo konstrukcji ale też bezpieczeństwo pasażerów. Eksploatacja pojazdów szynowych wiąże się z dużymi obciążeniami i naprężeniami, na które narażane są ich części konstrukcyjne. Zapewnienie odpowiedniego poziomu jakości na etapie wytwarzania komponentów składowych pojazdów szynowych ma więc wpływ na bezpieczeństwo ich użytkowania. Norma przeznaczona jest do wdrożenia i stosowania dla: wytwórców pojazdów szynowych i producentów części składowych dla pojazdów szynowych stosujących procesy spawalnicze; organizacji świadczących usługi spawalnicze dla kolejnictwa oraz firm prowadzących remonty pojazdów szynowych i ich części.

Certyfikacja zakładu spawalniczego odbywa się w oparciu o jeden z czterech poziomów certyfikacji CL1, CL2, CL3, CL4, który jest uzależniony od tego jakie elementy wytwórca będzie wykonywać. Poziom certyfikacji CL1 jest poziomem najwyższym, gdzie wymagania stawiane wytwórcy są najbardziej rygorystyczne, z kolei poziom CL4 jest poziomem najniższym.

Najwyższy poziom jakości – CL1 – ma zastosowanie na przykład do takich elementów jak szkielety nośne konstrukcji pojazdów, ramy wózków wagonowych, elementy konstrukcyjne zawieszenia, osprzęt hamulców. Poziom certyfikacji CL4 przewidziany jest dla podmiotów, które nie realizują procesu spawania pojazdów szynowych lub ich części, ale operują w obszarach: projektowania, zakupu i dalszej odsprzedaży komponentów.

Wymagania:

 • odpowiednia infrastruktura i zaplecze techniczne w zakładzie produkcyjnym
 • fachowa wiedza kadry spawalniczej
 • wykonywanie tzw. „prób roboczych”
 • pełna identyfikowalność materiałów podstawowych
 • prawidłowe postępowanie z materiałami i wyrobami dla uniknięcia oddziaływań korozyjnych

Korzyści: 

 • zapewnienie nadzoru nad całym procesem realizacji wyrobu już od etapu projektowania
 • potwierdzenie, że wytwarzane konstrukcje spawane spełniają wymagania międzynarodowej normy oraz obowiązujących specyfikacji i przepisów prawnych
 • zapewnienie, że procesy spawania są wykonywane efektywnie, a produkowane pojazdy szynowe są bezpieczne
 • podniesienie jakości produkowanych wyrobów spawanych
 • zmniejsza liczbę powtórzeń, napraw i napraw podczas czynności
 • reputacja firmy rośnie, a firma zyskuje status najwyższej klasy firmy dostarczającej produkty
 • obniżone koszty produktu za sztukę