RABC/PN-EN 14065

RABC określa ryzyko skażenia mikrobiologicznego w pralniach oraz pomaga w opracowaniu i prowadzeniu dokumentacji ze szczególnym uwzględnieniem kwestii higieny. Celem wdrożenia systemu RABC jest zapewnienie bezpieczeństwa i właściwej jakości mikrobiologicznej tekstyliów poddawanych procesowi prania w pralniach. Uzyskuje się to poprzez określenie systemu pomiaru, punktów krytycznych, wartości docelowych skażenia, sposobu monitorowania oraz opracowanie i prowadzenie właściwej dokumentacji dotyczącej zarządzania jakością. Certyfikat na zgodność z normą PN-EN 14065 wydaje się zazwyczaj wraz z certyfikatem jakości ISO 9001, będącym podstawą wdrożenia RABC.

Certyfikacja na zgodność z normą PN-EN 14065 ma szczególne zastosowanie w pralniach, które świadczą usługi dla:

 • szpitali i innych podmiotów sektora ochrony zdrowia (coraz częściej szpitale wymagają potwierdzenia posiadania certyfikatu RABC)
 • hoteli
 • sektora kosmetycznego
 • sektora farmaceutycznego
 • sektora spożywczego
 • sektora produkcji urządzeń medycznych

Wymagania:

 • Wykaz zagrożeń mikrobiologicznych oraz środków zapobiegawczych
 • Wyznaczanie punktów kontrolnych
 • Poziomy planowane i granice
 • System monitorowania
 • Działania korygujące
 • Procedury sprawdzania systemu RABC
 • Dokumentacja

Korzyści:

 • Wzrost zaufania wśród klientów
 • Możliwość zdobycia nowych klientów i kontrahentów
 • Łatwa integracja z innymi systemami m.in. ISO 9001 czy ISO 14001
 • Uzyskanie wysokiej jakości mikrobiologicznej pranych tekstyliów
 • Zapewnienie warunków higieny dla personelu
 • Możliwość rozwoju firmy poprzez ciągłe doskonalenie procesów