TAPA FSR

TAPA jest organizacją zrzeszającą blisko 600 największych światowych producentów wyrobów z branży high-technology, globalnych przewoźników, centra logistyczne oraz profesjonalistów z dziedziny ochrony mienia. Zorganizowali się oni w celu rozwiązania pojawiających się zagrożeń bezpieczeństwa, wspólnych dla łańcucha dostaw o wysokiej wartości w branży. Głównym celem TAPA jest wpływanie na pozytywne zmiany w praktykach bezpieczeństwa w całym transporcie towarowym i społecznościach ubezpieczeniowych.

TAPA FSR określa minimalne dopuszczalne standardy bezpieczeństwa dla przechowywania i magazynowania w tranzycie. Przedsiębiorstwa, które gromadzą w magazynach i centrach dystrybucji towary dużej wartości, na przykład farmaceutyki, odzież, tytoń, elektronikę użytkową i zaawansowany sprzęt techniczny wdrażają ten standard w celu zabezpieczenia magazynów własnych oraz magazynów swoich dostawców.

Incidents Information Services (System Informowania o Zdarzeniach) został stworzony, by ulepszyć dostęp i przepływ informacji o przypadkach kradzieży i napadach na dostawców dóbr high-tech i innych dóbr wartościowych w rejonie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki oraz ich analizę.

Organizacjami zrzeszonymi w TAPA EMEA, a więc posiadającymi taki certyfikat są m.in.: Air France Cargo Security, DHL Logistic, DHL Express, Qatar Airways Cargo, Schenker S.A., Swedish Post, Swiss Post i Skyline Express Intl. GHMB. Z kolei producentami towarów z grupy “podwyższonego ryzyka kradzieży”, którzy korzystają z usług członków TAPA są m.in.: Apple Computer Limited, Fujitsu Siemens Computers, Hewlett Packard Co., Motorola, Nike, Samsung i Nokia Corp.

Wymagania:

  • wdrożenie standardów kodowania produktów;
  • przeszkolenie pracowników, nadanie kodów uprawnień;
  • zabezpieczenie zewnętrzne terenu;
  • zabezpieczenie ścian, dachu i wejść do budynku;
  • systemy alarmowe obiektu;
  • zabezpieczenie i kontrola powierzchni magazynowych.

Korzyści:

  • możliwość konkurencji na rynku międzynarodowym;
  • informacje o napadach czy kradzieżach;
  • sygnał dla klienta, że przedsiębiorstwo spełnia kryteria bezpieczeństwa przechowywania towarów wartościowych;
  • zmniejszenie poziomu strat finansowych.