TAPA TSR

TAPA jest organizacją zrzeszającą blisko 600 największych światowych producentów wyrobów z branży high-technology, globalnych przewoźników, centra logistyczne oraz profesjonalistów z dziedziny ochrony mienia. Zorganizowali się oni w celu rozwiązania pojawiających się zagrożeń bezpieczeństwa, wspólnych dla łańcucha dostaw o wysokiej wartości w branży. Głównym celem TAPA jest wpływanie na pozytywne zmiany w praktykach bezpieczeństwa w całym transporcie towarowym i społecznościach ubezpieczeniowych.

TAPA TSR (Trucking Security Requirements) zawiera minimalne wymagania, jakie powinno spełniać przedsiębiorstwo logistyczne realizując transport drogowy wyrobów wysokiej wartości oraz wyrobów narażonych na zwiększone ryzyko kradzieży.  Bezpieczeństwo wyrobów o wysokiej wartości stanowi jedno z większych wyzwań dla producentów, a także dostawców usług logistycznych. Podczas przemieszczenia ładunków w łańcuchu dostaw, każdego roku w UE notuje się straty związane z kradzieżą, zaginięciem lub utratą towarów sięgające wielu milionów Euro.

Incidents Information Services (System Informowania o Zdarzeniach) został stworzony, aby ulepszyć dostęp i przepływ informacji o przypadkach kradzieży i napadach na dostawców dóbr high-tech i innych dóbr wartościowych w rejonie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki oraz ich analizę.

Organizacjami zrzeszonymi w TAPA EMEA, a więc posiadającymi taki certyfikat są m.in.: Air France Cargo Security, DHL Logistic, DHL Express, Qatar Airways Cargo, Schenker S.A., Swedish Post, Swiss Post i Skyline Express Intl. GHMB. Z kolei producentami towarów z grupy “podwyższonego ryzyka kradzieży”, którzy korzystają z usług członków TAPA są m.in.: Apple Computer Limited, Fujitsu Siemens Computers, Hewlett Packard Co., Motorola, Nike, Samsung i Nokia Corp.

Certyfikacja TAPA TSR obejmuje sprawdzenie takich obszarów jak:

 • zarządzanie bezpieczeństwem w łańcuchu dostaw;
 • utrzymanie budynków (zarządzanie infrastrukturą);
 • logistyka magazynowania.

Wymagania:  

 • posiadanie min. 3 samochodów zgłoszonych do rejestru TAPA (w przypadku posiadania mniejszej ilości możliwe jest „włączenie” samochodów poddostawców);
 • zarządzanie i odpowiedzialność;
 • szkolenia personelu;
 • ustalenie procedur monitorowania ładunku;
 • ustalenie procedur działania w sytuacji zagrożenia podczas przewozu;
 • spełnianie wymagań dla personelu;
 • fizyczne zabezpieczenie ładunku;
 • zapewnienie środków technicznych dla monitorowania trasy przewozu, systemy alarmowe;
 • przestrzeganie procedur bezpieczeństwa;
 • szkolenia bezpieczeństwa kierowców;
 • ustalenie procesu załadunku i rozładunku bezpieczeństwa;
 • określenie procesu samooceny przedsiębiorstwa logistycznego/przewoźnika;
 • dodatkowe procedury i środki techniczne stosowane do śledzenia ładunku i trasy przewozu.

Korzyści:  

 • redukcja wydatków związanych z ubezpieczeniami działalności dzięki obniżeniu ryzyka utraty ładunku;
 • dołączenie do ponad 1000 certyfikowanych przedsiębiorstw na świecie;
 • informacja o certyfikacji wprowadzona do bazy danych TAPA;
 • zmniejszenie strat finansowych związanych z utratą ładunków;
 • otwarcie na współpracę z producentami wyrobów z branży high-technology, wymagających certyfikacji TAPA TSR;
 • zademonstrowanie zaangażowania w zabezpieczenie wyrobów należących do jego klientów.