WSK

WSK (Wewnętrzy System Kontroli) to zestaw procedur, których muszą przestrzegać wszystkie firmy prowadzące obrót towarami podwójnego zastosowania. Towar podwójnego zastosowania to materiał i produkt, który może być zastosowany do produkcji rzeczy używanych przez cywilów, jak i rzeczy używanych do wytwarzania broni biologicznej, chemicznej, jądrowej i termojądrowej. Nadrzędnym celem jest współpraca w celu zwiększenia międzynarodowego bezpieczeństwa i utrzymania pokoju.

Wewnętrzny System Kontroli opiera się na znajomości: partnerów handlowych, parametrów technicznych towarów oraz na wiedzy w zakresie możliwości wykorzystania wyrobów tzw. podwójnego zastosowania.

Zakres certyfikacji to: wywóz, transfer wewnątrzunijny, usługa pośrednictwa, pomoc techniczna, przywóz, tranzyt towarów, technologii i usług o znaczeniu strategicznym.

Sektory, które głównie zainteresowane są certyfikacją WSK to:

 • elektryka i elektronika;
 • transport i logistyka;
 • handel;
 • IT i komunikacja.

Jeżeli mamy podejrzenie, że towar, który chcemy nabyć lub sprzedać jest towarem podwójnego zastosowania, musimy w pierwszej kolejności sprawdzić czy jest wymieniony w załączniku nr 1 do ROZPORZĄDZENIA RADY NR 428/2009. Załącznik jest podzielony na 10 kategorii:

Kategoria 0 – Materiały, instalacje i urządzenia jądrowe
Kategoria 1 – Materiały specjalne i związane z nimi urządzenia
Kategoria 2 – Przetwarzanie materiałów
Kategoria 3 – Elektronika
Kategoria 4 – Komputery
Kategoria 5 – Telekomunikacja i „ochrona informacji”
Kategoria 6 – Czujniki i lasery
Kategoria 7 – Nawigacja i awionika
Kategoria 8 – Urządzenia okrętowe
Kategoria 9 – Kosmonautyka, aeronautyka, napęd

Wymagania:

 • prowadzenie dokumentacji dot. m.in. polityki kontroli obrotu, księgi WSK itp.;
 • właściwa klasyfikacja towarów oraz usług;
 • znajomość prawa.

Korzyści :

 • reguluje zasady kontroli i obrotu towarami;
 • eliminuje lub redukuje do minimum błędy pracowników;
 • określa skuteczne metody i zasady ewidencjonowania obrotu towarami, technologiami i usługami;
 • udowodnienie wiarygodności organizacji.