Start / Galeria

Automatyka i Teletechnika kolejowa

05.04.2024

Komunikacyjne Zakłady Automatyki „Trans – Tel” Sp. z o.o. wykonuje usługi w zakresie:

Zabudów systemów kolejowych każdego typu:

 

  • SSP produkcji Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o,
  • Zakładów Automatyki KOMBUD S.A.,
  • Scheidt & Bachmann Polska Sp. z o.o.

Firma wykonała m.in.:

  • modernizację linii kolejowej E 30 (Linia kolejowa E 30 – linia należąca do III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego łączącego Niemcy, Polskę i Ukrainę) ,
  • zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacji Zgorzelec w ramach projektu ISPA/FS/2002/PL/16/P/PT/016-06,
  • likwidację ograniczeń prędkości autobusów szynowych na przejazdach kolejowych wyposażonych w urządzenia samoczynnej sygnalizacji przejazdowej – dla przejazdów kolejowych zlokalizowanych na terenie działania Zakładu Linii Kolejowych w Poznaniu,
  • zabudowa urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej na przejazdach kolejowych kat. A,B,C
  • obecne z firmą Bombardier Transportation (ZWUS) Polska sp. z o.o., posiada umowę na serwisowanie urządzeń SRK, zabudowanych na terenie węzła poznańskiego w ramach jego przebudowy.
  • uruchomiiono produkcję podstaw oraz masztów semaforowych na potrzeby PKP PLK S.A.

Firma wdrożyła SZJ ISO 9001:2015, PN-EN ISO 3834, EN 1090, .PN-EN 15085.

W uznaniu  za jakość oferowanych usług  Przewodniczący Rady Ekspertów p. Prof. dr hab. Adam Włodzimierz Huczyński wręczył Prezesowi Zarządu p. Kazimierzowi Pienikowi certyfikat jakości Primus Nominatus oraz statuetkę.