Kontakt

Branżowe Centrum Badań i Certyfikacji
ul. Sarmacka 7
61-616 Poznań

Specjalista ds. Jakościowego Rozwoju Organizacji

tel. 530 396 473

Specjalista ds. Wdrożeń Systemów Zarządzania

tel. 577 555 372

Sekretariat
tel. 61 656 97 11
e-mail: sekretariat@bcbc.pl

 

Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) L 119/40 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 4.5.2016. jest Branżowe Centrum Badań i Certyfikacji.