Wyróżnieni

Znakiem PRIMUS NOMINATUS (łac.) Nominowany Najdoskonalszym (pol.) zostały wyróżnione organizacje, które wykazały się wyjątkową starannością i dbałością zaspokajania potrzeb klienta w swoich codziennych praktykach oraz jakości oferowanych wyrobów i usług.
Ponadto nominowane firmy i instytucje przedłożyły szczegóły swoich osiągnięć w 7 kluczowych obszarach funkcjonowania tj.
 • Przywództwie
 • Planowaniu strategicznym
 • Nastawieniu na klienta i rynek
 • Pomiarach, analizie i zarządzaniu wiedzą
 • Rozwoju i wykorzystywaniu zasobów ludzkich
 • Zarządzaniu procesowym
 • Rezultatach biznesu
Proces aplikacji i przeglądu organizacji przez niezależnych ekspertów jest najlepszym, bardzo efektywnym i zrozumiałym auditem biznesu. Z jednej strony to możliwość benchmarkingu czyli bezpośredniego współzawodnictwa z innymi podmiotami, z drugiej potwierdzenie jakości oferowanych produktów i usług.
Złożony proces weryfikacji począwszy od auditu rynkowego, własnej samooceny jakości i pozytywnego wyniku auditu kwalifikującego decyduje o przyznaniu certyfikatu.
Spośród szeregu firm przystępujących do programu PRIMUS NOMATINATUS, tylko organizacje spełniające kryteria wydajności doskonałości zostały uhonorowane w/w znakiem i uzyskały prawo do pełnego korzystania z przywilejów wyróżnienia.
Poniżej przedstawione zostały przykładowe podmioty, które uzyskały najwyższe noty w weryfikacji jakościowej:

Certyfikat przyznawany jest corocznie w kategoriach:

 • Wytwarzanie
 • Usługi
 • Mała przedsiębiorczość
 • Edukacja
 • Troska o zdrowie
 • Nonprofit