Zgłoś produkt

Zgłoś dobry produkt/usługę

Szanowni Państwo,

Branżowe Centrum Badań i Certyfikacji wspiera te organizacje, które mogą poszczycić się osiągnięciami oferowanych dobrych produktów i usług rynkowych. W obecnej sytuacji gospodarczej nie można już mówić, że dobry produkt wypromuje się sam. Wiele firm produkuje dobre produkty, dobrej jakości. Jednak aby klient po nie sięgnął, musi je odnaleźć. Więc muszą się czymś szczególnym wyróżniać. Cechą dobrej usługi/ produktu jest to, że punktem wyjścia oraz głównym motorem decyzji projektowych są potrzeby jej ostatecznego użytkownika. Niezależna ocena zgłoszonych produktów i usług przez ekspertów Branżowego Centrum Badań i Certyfikacji i działania terenowe auditorów prowadzą do możliwości uzyskania kwalifikacji jakościowej dla zgłoszonego produktu/ usługi. To zdecydowanie coś więcej niż własne logo czy strona internetowa. Proces ten sięga głębiej i obejmuje ocenę wszystkich punktów styczności pomiędzy klientem a ofertą usługową.
Dziękujemy Państwu za cenne uwagi oraz polecane i zgłoszone do oceny produkty i usługi.