Start / O nas

Jakość

Branżowe Centrum Badań i Certyfikacji jest zaufanym partnerem w zakresie systemów zarządzania oraz oceny jakości produktów i usług. Nasze zachowanie biznesowe jest warunkowane przez nasze podstawowe wartości: uczciwość, odpowiedzialność, efektywność, pasję i przedsiębiorczość. Nasza pozycja w zakresie wdrożeń systemów zarządzania i potwierdzeń jakościowych certyfikatami jakości umacniana jest przez specjalistyczną wiedzę, odnoszącą się do takich aspektów  jak:  bezpieczeństwo, zrównoważony rozwój oraz innowacyjność.

W proces utrzymania i poprawy jakości są włączeni wszyscy pracownicy BCBC, a nie jedynie „specjaliści od jakości”. Praca nad jakością dotyczy wszystkiego co robimy i jak robimy, a więc nie tylko jakości naszych usług, ale też jakości funkcjonowania naszej organizacji i warunków pracy, oraz jakości samych pracowników, tj. ich poziomu wiedzy zawodowej. Praca nad jakością w BCBC nigdy nie ustaje. Tutaj nie ma takiego momentu, że jakość jest już na tyle dobra, aby móc się nią przestać interesować. Poziom naszych usług sukcesywnie doskonalimy wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom.