Start / Galeria

Konserwacja zabytków oraz modernizacja obiektów użyteczności publicznej

15.04.2024

RENOR Zakład Remontowo Budowlany specjalizuje się w remontach budowlanych i pracach elewacyjno-dociepleniowych w budynkach mieszkalnych, wieżowcach i pozostałych budynkach. Zajmuje się także konserwacją zabytków oraz modernizacją obiektów użyteczności publicznej i obiektów sakralnych. Certyfikat Prminus Nominatus p. Stanisławowi Decowi przekazał Przewodniczący Rady Ekspertów p. Prof. dr hab. Adam Włodzimierz Huczyński.