BRC IoP/PACKING

Producenci opakowań do żywności są bardzo ważnym ogniwem łańcucha branży spożywczej i mają znaczący wpływ na jakość żywności. Wszystkie materiały wchodzące w kontakt z żywnością, a w szczególności opakowania, mogą mieć wpływ na jej bezpieczeństwo, poprzez niedostateczne zabezpieczenie lub poprzez skażenie.

Jest to wiodąca norma stosowana przez detalistów i firmy opakowalnicze. Standard zawiera wymagania dotyczące wytwarzania opakowań zarówno szklanych jak i papierowych, aluminiowych ale także drewnianych i plastikowych. W normie zawarte są informacje dotyczące zasad higieny, otoczenia opakowań czy sposobu badania opakowań; zwrócona jest szczególna uwaga na aspekty najwyższej jakości i funkcjonalności opakowań. Standard wyznacza dwa rodzaje ryzyka higieny : dla opakowań przeznaczonych do pakowania żywności ryzyko jest największe, dla produktów nieżywnościowych ryzyko jest mniejsze. System BRC IoP w dużym uogólnieniu zawiera elementy występujące w ISO 9001 i ISO 22000. Treść normy została tak zaprojektowana, aby firma skuteczne mogła poprawić swoje procesy, zmniejszając potrzebę ich wielokrotnej kontroli. Wdrożenie BRC IoP gwarantuje bezpieczeństwo wytwarzanych opakowań oraz spełnienie wszelkich wymagań prawnych i higienicznych.

Wymagania:

 • zaangażowanie kadry kierowniczej i ciągłe doskonalenie
 • ocena ryzyka i zagrożeń oparta na zasadach Codex Alimentarius oraz HACCP
 • posiadanie udokumentowanego systemu zarządzania
 • standardy nakładane przez lokalizację – gospodarka odpadami, utrzymanie budynków i urządzeń
 • kwestie dot. personelu – szkolenia, BHP
 • kontrola procesów i produktów

Korzyści:

 • uniknięcie częstych audytów ze strony odbiorców (zwłaszcza sieci handlowe)
 • wyższe bezpieczeństwo produktu i niższe ryzyko odpowiedzialności za produkt
 • otwarcie drogi do współpracy z sieciami handlowymi
 • międzynarodowy, szeroko uznawany certyfikat w Polsce, Europie i na świecie
 • obniżenie kosztów produkcji poprzez zmniejszenie strat