IFS FOOD

IFS FOOD (International Food Standard) dotyczy zachowania zasad bezpieczeństwa żywności, w szczególności dla firm, które pod własną marką dostarczają swoje produkty do sieci handlowych m.in. Lidl, Auchan czy Carrefour. Producenci żywności, którzy dostarczają produkty do niemieckich lub francuskich sieci handlowych muszą spełniać wymagania standardu. Międzynarodowe sieci handlowe wykorzystują standard IFS jako kryterium doboru swoich dostawców. Audit zewnętrzny i certyfikat IFS są traktowane przez sieci handlowe jako własna weryfikacja dostawcy.

Standard IFS stawia wymogi w zakresie GMP, GHP oraz wymagania HACCP z elementami systemu zarządzania oraz określa zasady audytowania. W celu uzyskaniu certyfikatu IFS, należy wykazać się wdrożonym systemem HACCP, udokumentowaniem pochodzenia wszystkich surowców, zdefiniowanymi procesami zachodzącymi w organizacji oraz zgodnością działań ze wszystkimi wymaganiami prawnymi. Certyfikat nadawany jest na 3 lata.

Wymagania:

 • Zaangażowanie najwyższego kierownictwa i doskonalenie systemu
 • Audyty wewnętrzne
 • Opracowanie planu HACCP
 • Działania korygujące i zapobiegawcze
 • Identyfikacja i identyfikowalność produktu (bilans masy)
 • Plan zakładu
 • Przepływy produktu
 • Utrzymanie porządku i higieny
 • Wymagania w zakresie materiałów zawierających alergeny lub GMO
 • Kontrola operacji w produkcji
 • Szkolenia pracowników

Korzyści płynące z wdrożenia systemu IFS FOOD:

 • możliwość dotarcia do większej liczby klientów;
 • rozpoczęcie współpracy z niemieckimi i francuskimi sieciami handlowymi;
 • zapewnienie bezpieczeństwa i powtarzalności produktu;
 • poprawa rozpoznawalności i renomy marki i produktów;
 • spełnienie wymagań prawnych UEw zakresie bezpieczeństwa żywności – międzynarodowy, szeroko uznawany certyfikat w Polsce, Europie i na świecie;
 • zapewnienie ciągłego doskonalenia firmy.