ISO 14001

ISO 14001 to międzynarodowy standard dotyczący zarządzania środowiskowego. Norma została opracowana, aby wspomóc firmy i organizacje w zakresie ochrony środowiska i ograniczaniu zanieczyszczeń zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju. Jest to system szczególnie polecany dla firm produkcyjnych, firm z branży energetycznej oraz zajmujących się recyklingiem i oczyszczaniem.

Bodźcem do wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego może być łatwość zintegrowania go z systemem zarządzania jakością wg ISO 9001. Struktura obu norm: ISO 9001 i ISO 14001 jest bardzo podobna, a niektóre wymagania są zbieżne, co znacznie ogranicza koszty wdrożenia. Certyfikat jest ważny przez 3 lata.

Wymagania: 

 • nadzór nad dokumentacją;
 • odpowiedzialność kierownictwa;
 • wymagania prawne i ocena ich zdolności;
 • awarie;
 • sterowanie operacyjne;
 • aspekty środowiskowe;
 • kompetencje pracowników;
 • audyt wewnętrzny;
 • działania korygujące i naprawcze.

Korzyści płynące z wdrożenia ISO 14001:

 • ułatwienia w aplikowaniu o dotacje unijne i kredyty bankowe – wdrożenie systemu jest często dodatkowych atutem przy ocenie wniosków aplikacyjnych;
 • oszczędności z ograniczenia emisji substancji do środowiska – zmniejszenie opłat za korzystanie ze środowiska;
 • ułatwienie współpracy z firmami z Europy oraz eksportu swoich towarów i usług na tamtejszy rynek, gdyż zachodni konsumenci bardzo cenią prośrodowiskowych dostawców;
 • redukcja kosztów oraz oszczędność energii poprzez racjonalne gospodarowanie surowcami;
 • poprawa wiarygodności ekologicznej przedsiębiorstwa;
 • polepszenie się relacji z władzami samorządu lokalnego oraz lokalną społecznością;
 • mniejsze zużycie surowców, energii i materiałów;
 • dostosowanie firmy do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony środowiska.