ISO 45001 dawniej OHSAS / ISO 18001

Wymagania określone z normie ISO 45001 określają ścisłe ramy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, co pozwala na zminimalizowanie liczby wypadków, obrażeń, a także chorób zawodowych. Wdrożenie tej normy pozwala poprawić bezpieczeństwo miejsca pracy pracowników, a także poprawę warunków pracy. Do certyfikacji na zgodność z ISO 45001 może przystąpić każda organizacja, niezależnie od jej wielkości i rodzaju.  ISO 45001 jest spójna z innymi normami ISO (np. ISO 9001:2015, ISO 14001:2015), dzięki czemu integracja systemu zarządzania BHP w firmach, które mają wdrożone również inne systemy zarządzania, będzie łatwiejsza.

W normie ISO 45001:2018 został zwiększony nacisk na:

 • zarządzanie ryzykiem
 • zminimalizowanie ryzyka wypadku dla pracowników i podwykonawców
 • politykę bezpieczeństwa BHP, która powinna być zgodna z normami międzynarodowymi
 • wymagania prawne dotyczące bezpieczeństwa, a także hierarchię kontroli
 • ciągłą poprawę standardów bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy

Wymagania:

 • przeanalizowanie kontekstu organizacji, który jest istotny dla BHP (np. strony zainteresowane), a także czynniki wewnętrzne i zewnętrzne, które mogą mieć wpływ na firmę.
 • ustalenie polityki i celu BHP.
 • ustalenie zakresu systemu oraz jego celu
 • określenie czasu, w którym chce się wdrożyć swój system i zaplanować, jak to osiągnąć.
 • określenie luk w zakresie kompetencji i/lub zasobów, które wymagają rozwiązania zanim wdroży się normę.

Korzyści: 

 • zmniejszenie kosztów składek ubezpieczeniowych
 • spadek liczby osób zatrudnionych w warunkach narażenia na czynniki szkodliwe
 • zmniejszenie liczby wypadków przy pracy oraz zachorowań, co przekłada się na zmniejszenie absencji i rotacji pracowników
 • rozwijanie w organizacji pozytywnej kultury dotyczącej zdrowia i bezpieczeństwa
 • łatwa budowa zintegrowanego systemu z normą ISO 9001 i ISO 14001, o podobnej strukturze i możliwości wprowadzenia skutecznych systemów zarządzania jakością/środowiskiem/bezpieczeństwem
 • większy komfort psychiczny i samopoczucie pracowników, co przekłada się na ich efektywniejszą pracę