Międzynarodowy certyfikat jakości Primus Nominatus

Primus Nominatus (łac.) Nominowany Najdoskonalszym –  Certyfikat Primus Nominatus oraz procedura oceny oparta jest na modelowym, sprawdzonym i powszechnie przyjętym rozwiązaniu Narodowej Nagrody Jakości im. Malcolma Baldrige’a (The Malcolm Baldridge National Quality Assurance Award, MBNQA) ustanowionej przez kongres Stanów Zjednoczonych w 1987 roku i przyznawanej wyróżniającym się przedsiębiorstwom produkcyjnym i usługowym oraz instytucjom państwowym, które stają się dzięki tej nagrodzie ambasadorami jakości na całym świecie. Znakiem „Primus Nominatus” wyróżnia się organizacje, które wykazują się wyjątkową starannością i dbałością w zaspokajaniu potrzeb swoich klientów poprzez codzienną praktykę oraz jakość oferowanych wyrobów i usług. Nominowane firmy i instytucje muszą spełniać wysokie wymagania, w takich obszarach funkcjonowania jak:

  • Kierownictwo
  • Planowanie strategiczne
  • Nastawienie na klienta i rynek
  • Analiza informacji rynkowych
  • Rozwój i wykorzystanie zasobów ludzkich
  • Zarządzanie procesami
  • Odpowiednie osiągnięcia firmy

O przyznaniu certyfikatu decyduje złożony proces weryfikacji, począwszy od audytu rynkowego poprzez samoocenę jakości i pozytywny wynik audytu kwalifikującego. Analiza jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego wybranych produktów oraz usług w niezależnych akredytowanych jednostkach badawczych, pozwala na dokonanie obiektywnej oceny. Na bazie uzyskanych wyników oraz stosowanych powszechnie badań benchmarkingowych Rada Ekspertów typuje wybrane organizacje nominując je do Międzynarodowego Certyfikatu Jakości „Primus Nominatus”.  Wyróżnione podmioty mają prawo do korzystania z certyfikatu i znaku towarowego w komunikacji społecznej i działaniach marketingowych, w tym umieszczania znaku „Primus Nominatus” na oferowanych produktach i usługach, oraz we wszelkiej komunikacji z odbiorcami i partnerami. Wszystkie organizacje poddające się w późniejszym etapie wizytacji dodatkowo otrzymują wiedzę w postaci oceny sposobu zarządzania w oparciu o światowe standardy i kryteria jakości. Takie podejście pozwala nie tylko zapewnić byt podmiotom gospodarczym, ale również daje im szansę na wyprzedzenie konkurencji w podnoszeniu jakości wyrobów, technologii i organizacji pracy oraz sprzyja osiąganiu trwałych sukcesów rynkowych.