QAFP

System QAFP zwraca szczególną uwagę na bezpieczeństwo i jakość wyrobów mięsnych na każdym etapie produkcji, dobrostan zwierząt, ochronę środowiska i zdrowie konsumentów. Kładzie nacisk na zagadnienia dotyczące zabezpieczenia produkcji wysokiej jakości żywca poprzez stałą opiekę weterynaryjną, przestrzegania zasad dobrostanu zwierząt, utrzymywania w procesie produkcji wysokiej higieny pracy ludzi i urządzeń technicznych. Daje pewność, że wyroby oznakowane etykietą QAFP są dobrej jakości i bezpieczne zdrowotnie. Spełnienie kryteriów systemu QAFP potwierdza zachowanie jakości i bezpieczeństwa w każdym z ogniw łańcucha żywnościowego. Certyfikat jest ważny przez maksymalnie 12 miesięcy.

QAFP jest systemem otwartym – może do niego przystąpić każdy, kto dobrowolnie zdecyduje się na przestrzeganie norm określonych w zeszytach branżowych, dla każdego etapu łańcucha. Wymaganiami są objęte etapy produkcji począwszy od hodowli, żywienia zwierząt i warunków ich chowu, poprzez ubój, rozbiór, przetwórstwo, transport, konfekcjonowanie i pakowanie, skończywszy na magazynowaniu i sprzedaży.

Wymagania:

 • wdrożenie i przestrzeganie zasad GHP, GMP, GAP, HACCP, BHP (w zależności od zakresu swojej działalności);
 • wypełnienie formularza oraz jego załączników;
 • spełnienie warunków zawartych w zeszytach branżowych:
  wymagania dla Systemu QAFP wyd. 5 z dnia 02.09.2019,
  kulinarne mięso wieprzowe wyd. 5 z dnia 02.09.2019,
  tuszki, elementy i mięso z kurczaka i indyka wyd. 4 z dnia 02.09.2019,
  wędliny wyd. 5 z dnia 02.09.2019

Korzyści z posiadania QAFP:

 • troska o środowisko i jakość życia zwierząt;
 • zwiększenie wiarygodności hodowców, producentów i dystrybutorów na rynku zbytu;
 • dbałość o jakość mięsa, walory smakowe oraz odżywcze produktów, wysoką klasę mięsności (zawartości mięsa w mięsie) oraz pochodzenie z wiarygodnego i identyfikowalnego źródła, co przekłada się na zadowolenie klientów.