REDCert

REDCert to system certyfikacji zrównoważonego rozwoju produkcji biopaliw i biopłynów, takich jak: estrów, etanolu, oleju roślinnego itp. REDcert, to przede wszystkim: zrównoważone zagospodarowanie gruntów, ochrona naturalnej biosfery, ograniczenie produkcji gazów cieplarnianych (emisja CO2), a także ochrona praw człowieka i pracownika. System skierowany jest przede wszystkim do gospodarstw produkujących biomasę z surowców rolniczych, nabywców i dostawców biomasy, producentów energii elektrycznej z biomasy i biopaliw, punkty zbierania odpadów itp.

Certyfikat REDcert daje możliwość obrotu różnego rodzaju produktami (zboża, nasiona oleiste, odpady roślinne, olej roślinny, spirytus rolniczy) do firm zajmujących się wytwarzaniem i dystrybucją biopaliw.

Wymagania:

  • wymogi zrównoważonego rozwoju dotyczące produkcji biomasy i uprawy
  • wymagania dotyczące ograniczenia emisji gazów cieplarnianych
  • wymagania dotyczące możliwości śledzenia i bilansowania masy, w celu zapewnienia wiarygodnych dowodu pochodzenia biomasy w całym łańcuchu dostaw

Korzyści:

  • ochrona praw człowieka i praw pracowniczych
  • zmniejszenie oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko naturalne poprzez ograniczanie gazów cieplarnianych
  • udoskonalenie wizerunku firmy na rynku krajowym i międzynarodowym
  • zrównoważone zagospodarowanie gruntów, ochrona naturalnej biosfery