UTZ CERTIFIED

UTZ to certyfikat dla firm produkcyjnych obejmujących kawę, herbatę, kakao i orzechy laskowe. Znak UTZ pokazuje klientom i partnerom biznesowym, że produkty zostały pozyskane w sposób zrównoważony, począwszy od zakupu surowca, aż do dostarczenia gotowego produktu klientowi. Certyfikat jest przyznawany na okres 1 roku.

Uzyskanie certyfikatu UTZ przez przetwórców surowców wiążę się z potwierdzeniem, że wytworzony przez nich produkt związany jest fizycznie i/lub administracyjnie z surowcem pochodzącym od producenta certyfikowanego przez UTZ.. Funkcjonujące w ramach systemu UTZ standardy określają w szczegółowy sposób wymagania dotyczące zarządzania surowcem, jego dokumentacją oraz procesami oznakowania i elektronicznej rejestracji.

Wymagania:

 • stosowanie zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej
 • dbałość o zminimalizowanie negatywnych skutków upraw w stosunku do środowiska naturalnego
 • ochrona warunków pracy
 • wdrożenie norm określonych kodeksem postepowania
 • obowiązkowa rejestracja w systemie identyfikowania produktów UTZ

Korzyści:

 • zgodność działania z międzynarodowymi normami
 • możliwość stosowania znanego na całym świecie logo UTZ na swoich produktach
 • gwarancja produktu o pewnym pochodzeniu
 • lepsza konkurencyjność poprzez poprawę jakości, zwiększenie produktywności
 • dostęp do nowych rynków zbytu
 • zaangażowanie w zrównoważone rolnictwo